LKML Archive on lore.kernel.org
help / color / mirror / Atom feed
From: "umu.se upgrade team" <general@3web.net>
To: unlisted-recipients:; (no To-header on input)
Subject: Uppgradera din umu.se konto nu
Date: Mon, 27 Oct 2008 01:56:52 -0700	[thread overview]
Message-ID: <1225097812.490582548d2af@webmail.3web.com> (raw)


-- 
Bäste umu.se konto Användare, 

Det här meddelandet är från MMS-centralen till alla våra umu.se e-post 
konto ägare. Vi håller för närvarande på att uppgradera vår databas och e-
postkonto 
Center. Vi vill ta bort alla våra umu.se e-postkonton för att skapa mer 
utrymme för nya konton. 

För att förhindra att dina umu.se konto från nedläggning måste du uppdatera 
det, under så att vi vet att det är en närvarande används konto. 

Vi har varit att skicka detta meddelande till alla våra e-postkonto ägare och 
det är 
de senaste meddelande / kontrollarbetet. 

Bekräfta din e-identitet under 

E-post Användarnamn: .......... ...... 

Email Password: ................. 

Födelsedatum: ................. 

Territorium: ................. 

Varning! (umu.se) ägaren till kontot som vägrar att uppdatera sin 
konto inom sju dagar efter mottagandet av denna varning kommer att förlora sin 
konto. Skydda din integritet. Logga ut när du är klar och stänga 
webbläsaren. 

OBS: Alla mail ska skickas till denna e-post: account_upgradeusers1@live.com 
  
Tack för att du använder umu.se konto! 
Varning Kod: VX2G99AAJ 
.................................................. .......................... 
.................................................. .......................... 
OBS: Detta meddelande tillåter med (umu.se) e-postkonto protector 
enhet. Meddelande kommer att skickas tillbaka till dig efter att ha 
kontrollerat att din 
konto innan konto kan återställas. Okej reserv. 

Det här meddelandet är från UMU.SE post användare Center
-----------------------------------------------------------------------
3webXS High Speed Cable or DSL Internet...surf at speeds up to 3.0 Mbps
for as low as $24.95/mo...visit www.get3web.com for details

         reply	other threads:[~2008-10-27 11:38 UTC|newest]

Thread overview: [no followups] expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=1225097812.490582548d2af@webmail.3web.com \
  --to=general@3web.net \
  --cc=account_upgradeusers1@live.com \
  --subject='Re: Uppgradera din umu.se konto nu' \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).