LKML Archive on lore.kernel.org
help / color / mirror / Atom feed
From: " László Péter " <peter.laszlo@your-benefits.eu>
To: <linux-kernel@vger.kernel.org>
Subject: Dolgozói juttatások
Date: Mon, 26 Nov 2018 10:47:42 GMT	[thread overview]
Message-ID: <20181126114509-0.1.i.1b22.0.ekdnj743ua@your-benefits.eu> (raw)

Kedves Hölgyem/Uram!

2019 januárjától szinte minden béren kívüli juttatás jövedelemként fog adózni (kivételt képez ez alól a SZÉP kártya). A változások ellenére a vállalatok több mint 55%-a meg kívánja tartani a dolgozói juttatások nettó összegét, magára vállalva ezzel a megemelkedett adóterheket. 

Juttatási kártyáink segítségével 2019-ben a munkáltatók lefedhetik szinte az összes jelenleg használt béren kívüli juttatást, miközben munkavállalóik élvezhetik az akár korlátlan felhasználás lehetőségét. A SZÉP kártyától eltérően a mi kártyáinkkal olyan mindennapos költségek fedezhetőek mint például élelmiszer vásárlás, egészségügyi ellátás, ruházat, elektronika, üzemanyagköltség, közműdíj, sőt, akár még készpénzfelvételre is alkalmasak. 

Ez az egyetlen olyan juttatási kártya a magyar piacon, melyet minden hazai POS terminál elfogad, ezzel biztosítva a kártya széles körű felhasználhatóságát. 

Szívesen bemutatom Önnek, milyen további előnyökkel jár kártyáink dolgozói juttatásként történő alkalmazása, és részletes tájékoztatást adok a kártyák felhasználási lehetőségeiről – kérem jelezze ez iránti igényét. 


László Péter
Menedzser

       reply	other threads:[~2018-11-26 11:09 UTC|newest]

Thread overview: 9+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2018-11-26 10:47 László Péter [this message]
2018-11-27 9:02 László Péter 
2019-01-02 9:20 László Péter 
2019-04-29 7:32 Kapolcs Mátyás 
2019-05-09 7:35 Kapolcs Mátyás 
2019-05-20 7:31 Kapolcs Mátyás 
2019-05-28 7:50 Kapolcs Mátyás 
2019-05-28 8:31 Kapolcs Mátyás 
2019-05-31 9:20 Kapolcs Mátyás 

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=20181126114509-0.1.i.1b22.0.ekdnj743ua@your-benefits.eu \
  --to=peter.laszlo@your-benefits.eu \
  --cc=linux-kernel@vger.kernel.org \
  --subject='Re: Dolgozói juttatások' \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).