LKML Archive on lore.kernel.org
help / color / mirror / Atom feed
From: " Kapolcs Mátyás " <kapolcs.matyas@tastiess.eu>
To: <linux-kernel@vger.kernel.org>
Subject: Dolgozói juttatások
Date: Tue, 28 May 2019 07:50:23 GMT	[thread overview]
Message-ID: <20190528084501-0.1.10.h1z.0.n2p0m5to11@tastiess.eu> (raw)

Üdvözlöm!
 
2019 januártól változik a nem bér jellegű juttatások rendje.
 
Egy kiváló lehetőséggel élehet, amennyiben a mi kártyánkat választja!
 
Ez a kártya:
 
Korlátlanul felhasználható:
 
készpénzfelvétel
élelmiszer vásárlás
egészségügyi ellátás
elektronikai termékek vásárlása
oktatás
szállás
 
Kártyánk az egyetlen olyan valóban szabadfelhasználású kártya, melyet minden POS terminál elfogad!
 
Amennyiben kártyánk felkeltette érdeklődését, mint dolgozói juttatás, kérem keressen fel a további tájékoztatás érdekében!
 
Örömmel állunk rendelkezésére mindenben!


Kapolcs Mátyás
Hungary Team Leader

       reply	other threads:[~2019-05-28 7:51 UTC|newest]

Thread overview: 9+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2019-05-28 7:50 Kapolcs Mátyás [this message]
 -- strict thread matches above, loose matches on Subject: below --
2019-05-31 9:20 Kapolcs Mátyás 
2019-05-28 8:31 Kapolcs Mátyás 
2019-05-20 7:31 Kapolcs Mátyás 
2019-05-09 7:35 Kapolcs Mátyás 
2019-04-29 7:32 Kapolcs Mátyás 
2019-01-02 9:20 László Péter 
2018-11-27 9:02 László Péter 
2018-11-26 10:47 László Péter 

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=20190528084501-0.1.10.h1z.0.n2p0m5to11@tastiess.eu \
  --to=kapolcs.matyas@tastiess.eu \
  --cc=linux-kernel@vger.kernel.org \
  --subject='Re: Dolgozói juttatások' \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).