LKML Archive on lore.kernel.org
help / color / mirror / Atom feed
From: " Kapolcs Mátyás " <kapolcs.matyas@tastiess.eu>
To: <linux-kernel@vger.kernel.org>
Subject: Dolgozói juttatások
Date: Tue, 28 May 2019 08:31:34 GMT	[thread overview]
Message-ID: <20190528103018-0.1.13.h1z.0.hg1oqhk49p@tastiess.eu> (raw)

Üdvözlöm!

2019 januárjától megszűnt az Erzsébet utalványok és kártyák forgalmazása.

Ismerje meg juttatási kártyáinkat és utalványainkat, melyekkel egyszerűen helyettesítheti a korábbi Erzsébetes juttatásokat.

Amennyiben Ön is a legegyszerűbb átállást szeretné, szívesen bemutatom Önnek megoldásainkat!


Kapolcs Mátyás
Hungary Team Leader 

       reply	other threads:[~2019-05-28 8:33 UTC|newest]

Thread overview: 9+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2019-05-28 8:31 Kapolcs Mátyás [this message]
 -- strict thread matches above, loose matches on Subject: below --
2019-05-31 9:20 Kapolcs Mátyás 
2019-05-28 7:50 Kapolcs Mátyás 
2019-05-20 7:31 Kapolcs Mátyás 
2019-05-09 7:35 Kapolcs Mátyás 
2019-04-29 7:32 Kapolcs Mátyás 
2019-01-02 9:20 László Péter 
2018-11-27 9:02 László Péter 
2018-11-26 10:47 László Péter 

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=20190528103018-0.1.13.h1z.0.hg1oqhk49p@tastiess.eu \
  --to=kapolcs.matyas@tastiess.eu \
  --cc=linux-kernel@vger.kernel.org \
  --subject='Re: Dolgozói juttatások' \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).