LKML Archive on lore.kernel.org
help / color / mirror / Atom feed
* RE: Re: Re: Message
@ 2004-05-17 22:05 MAILsweeper
  0 siblings, 0 replies; only message in thread
From: MAILsweeper @ 2004-05-17 22:05 UTC (permalink / raw)
  To: linux-kernel

Onze E-mailserver heeft uw bericht voor frans.beyers@gvagroup.be
 waarvan U de afzender bent, onderschept omdat een elektronische screening doet uitwijzen dat de bijlage een virus bevat. (Scenarios/Incoming/Mcafee Command-line: 'Data recognised as  W32/Netsky.d@MM virus .'.
Scenarios/Incoming/Block Exe: 'ItemLength.GE.0'.

)

Uw mail heeft de bestemmeling dus niet bereikt.

^ permalink raw reply	[flat|nested] only message in thread

only message in thread, other threads:[~2004-05-17 22:05 UTC | newest]

Thread overview: (only message) (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2004-05-17 22:05 Re: Re: Message MAILsweeper

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).